niedziela, 20 października 2013

ZAŁOŻENIE TRAWNIKA O POWIERZCHNI OKOŁO 1000 M2 PRZY DOMKU JEDNORODZINNYM, MIELNO GMINA GRUNWALD, ROK 2013

 ETAP I - wypalenie chwastów, uprzątnięcie działki, skopanie terenu glebogryzarką

 stan działki po wypaleniu chwastów przed przystąpieniem do prac
 skopanie terenu glebogryzarką
 
ETAP II - grabienie, grabienie, grabienie, usunięcie zanieczyszczeń, wałowanie, podrównanie terenu

ETAP III - grabienie, wysiew trawy, wałowanie


WYKONANIE NASADZEŃ WG KONCEPCJI PROJEKTOWEJ OGRODU STAWIGUDA, ROK 2013


UKOŃCZENIE OGRODU POPRZEZ DOSADZENIE BRAKUJĄCYCH GATUNKÓW ROŚLIN, PIELĘGNACJA ROŚLINNOŚCI NASADZONEJ NA POCZĄTKU SEZONU
DOSIEW TRAWY WZDŁUŻ POSTAWIONEGO MURKA I PRZY TARASIE
... teraz jedynie pielęgnacja, oczekiwanie na wzrost i cieszenie oka ...