piątek, 31 lipca 2015

ZAŁOŻENIE TRAWNIKA, STAWIGUDA ULICA WRZOSOWA 2015

Stan powierzchni pod trawnik przed przystąpieniem do prac
Przygotowanie terenu (oprysk chemiczny, skopanie glebogryzarką, włókowanie terenu podłożem macierzystym, ułożenie siatki na krety i jej zakrycie ziemią ogrodową)
Teren nawieziony ziemią ogrodową, oczyszczony z resztek organicznych i mineralnych
Teren ponownie zwłókowany i przygotowany pod wysiew
Czekamy na wschody
Po pierwszym koszeniu