czwartek, 4 lipca 2013

KOMPLEKSOWA REALIZACJA PRZYDOMOWEGO ZAŁOŻENIA OGRODOWEGO STAWIGUDA ROK 2013

W skład realizacji założenia ogrodowego wchodzić będą:
- kształtowanie i niwelacje terenu
- wykonanie murka oporowego z łupka / szarogłazu
- wykonanie kaskady i oczka wodnego w obiegu zamkniętym
- wykonanie trawnika wraz instalacją automatycznego nawodnienia
- budowa pergoli i trejaża
- wykonanie nasadzeń z drzew, krzewów i bylin wraz z matowaniem i korowaniem rabat

ETAP I
(budowa murka oporowego i kształtowanie skarpy)
 stan działki przed przystąpieniem do prac
wytyczenie i korytowanie podłoża pod ławę fundamentową
budowa murka
ukończenie murka i kształtowanie skarp
gotowa "półka ziemna" i skarpa
CDN...